עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2016 > דצמבר 2016

דצמבר 2016

תוספות ועדכונים

מנהל המדיה
קישוריות בין מנהל המדיה והאובייקטים במערכת שאליהם משויכים קבצי המדיה.

טבלת ציר מאפיינים
נוספה אפשרות לייצא פורמטים שונים. הגדרות תצוגה והגדרות ייצוא.

עריכה מרובה
נוספו שדות נוספים לעריכה מרובה. חיווי האם הפריטים הנבחרים לעריכה מרובה מכילים את אותם הערכים.

בחירת דפדפן במעבר לגלישה באתר
נוספה אפשרות לבחור דפדפן ספציפי המעבר לגלישה באתר.


צוברים 
נוספה אפשרות להציג צוברים מקושרים לפריטים.

קישורים חיצוניים
קישורים חיצוניים מאפשרים שיתוף פעולה של עורכים שונים של האתר באמצעות שליחה בדוא"ל של קישור לקטגוריה,
פריט בקטגוריה או פריט מפריטי האתר.

להורדת קובץ פרטי העדכון

שיפורים

 • פריטי האתר - בעץ פריטי האתר נוספה אפשרות לתצוגת "כל הפריטים", המציגה את כל הפריטים מכל הסוגים בקטגוריה. מיועד בעיקר לצרכי חיפוש.שיפור ביצועים בטעינת פריטים וחלוקה לדפים.
 • פריטים בקטגוריה - בתצוגת הקטגוריה נוספה עמודת "תבנית". נוספה חלוקה של התצוגה לעמודים.
 • דוחות - שיפורי ביצועים ותיקון באגים.
 • חיפוש ברשימות - נוספה אפשרות לחיפוש ברשימות מנהל המאפיינים, בטפסים, ברשימת הערכים של מאפיין, ובעריכת רשימת הערכים.

מנהל המדיה

נוספה תצוגת קישוריות בין מנהל המדיה והאובייקטים במערכת שאליהם משויכים קבצי המדיה.
בחלונית מנהל המדיה מוצגים האובייקטים במערכת (פריטים, קטגוריות או אובייקטים אחרים במערכת) שאליהם משויכים קבצי המדיה, וניתן לעבור אל אובייקטים אלה מתוך תצוגת מנהל המדיה.
 
להצגת האובייקטים המקושרים לקובץ המדיה יש ללחוץ על צלמית המדיה המשויכת בסרגל הכלים של מנהל המדיה,   ולבחור בקובץ המדיה הרצוי.
 
רשימת האובייקטים שקובץ המדיה משויך אליהם תוצג בחלק התחתון של המסך.
 


ניתן לעבור ישירות אל האובייקט ע"י לחיצה כפולה עליו, או בחירה ב"עריכה" בעת מעבר על האובייקט.
 
עדכון שמות קבצי מדיה באובייקטים אליהם הם משויכים

כאשר משנים את שמות קבצי המדיה, השמות מתעדכנים גם באובייקטים אליהם הם משויכים.
גם במחיקת קובץ המדיה, האובייקט שאליו הוא משויך מתעדכן בהתאם.

(זמין בגרסאות אנטרפרייז דוט.נט בלבד)

טבלת ציר מאפיינים

טבלת ציר המאפיינים היא מוד תצוגה המציג את כל מאפייני הפריטים בטבלה.
לטבלת ציר המאפיינים נוספו מספר אפשריות:
 
ייצוא

תחת "כלים" נוספה נוסף תפריט נגלל המאפשר ייצוא לפורמטים שונים; אקסל, טקסט, XML וורד.
 
 
הגדרות
 
לטבלת ציר המאפיינים נוספו מספר אפשריות:
 • ייצוא - תחת "כלים" נוספה אפשרות ייצוא לפורמטים שונים; אקסל, טקסט, XML וורד.
 • הגדרות - נוספו שתי אופציות בטבלת ציר המאפיינים:
  • הצג קבוצת סט מאפיינים בכותרת עמודה: מאפשר להגדיר האם קבוצת סט המאפיינים תוצג או לא תוצג בכותרות העמודות של הטבלה.
  • ייצוא שמות עמודות: מאפשר לקבוע האם לכלול את שמות העמודות בעת יצוא הטבלה לאחד הפורמטים האפשריים.

תצוגת פריטים בקטגוריה
 
בתצוגת פריטים בקטגוריה, טבלת ציר המאפיינים תציג את הפריטים בסדר הנכון שנקבע בקטגוריה ע"י המשתמש.

עריכה מרובה

במצב עריכה מרובה נוספו השדות  "חיפוש כללי באתר לפריט", "השתמש במילות מפתח", ו"סטטוס תוכן גולש".
 
 
במצב עריכה מרובה נוספה תכונת תצוגה בצורת צלמית ירוקה  הנותנת חיווי אם הערך של השדה שאותו עורכים זהה בכל הפריטים שנבחרו לעריכה מרובה או לא.
למשל, בעת עדכון השדה "מחיר קניה" במספר פריטים בו זמנית, במידה שמחיר הקניה זהה בכל הפריטים הצלמית הירוקה תופיע  בתיבת השיח של עדכון מחיר הקניה. בעת מעבר על הצלמית ירוקה תוצג ההודעה: "כל הפריטים שנבחרו מכילים את אותו ערך".
אם בדוגמה זו מחיר הקניה שונה בלפחות אחד מהפריטים שנבחרו לעריכה מרובה, חיווי הצלמית הירוקה לא יופיע.
 

בחירת דפדפן במעבר לגלישה באתר

בעת מעבר לגלישה באתר מתוך SiteVision, האתר נפתח בדפדפן ברירת המחדל.
נוספה אפשרות לבחור דפדפן ספציפי בעת מעבר לגלישה באתר, באמצעות תפריט נגלל בצלמית המעבר לגלישה באתר.
אפשרות זו זמינה גם בעת צפייה מקדימה של קטגוריה בדפדפן הפנימי של התוכנה. לצלמית הצפייה המקדימה נוסף תפריט נגלל המאפשר להציג את הקטגוריה בדפדפן חיצוני ספציפי, הניתן לבחירה בתפריט הנגלל.

צוברים מקושרים

ברשימות הפריטים, תחת "כלים" נוספה אפשרות להציג צוברים מקושרים. במצב זה מתקבל חיווי האם הפריט המסומן משויך או לא משויך לצוברים, ומוצגים הצוברים שאליהם הפריט משויך. ניתן לעבור לצוברים אליהם הפריט משויך בלחיצה כפולה על הצובר, או מתוך תפריט ההקשר.
 

קישורים חיצוניים

קישורים חיצוניים מאפשרים שיתוף פעולה של עורכים שונים של האתר באמצעות שליחה בדוא"ל של קישור לקטגוריה, פריט בקטגוריה ופריט מפריטי האתר כפי שהם מופיעים ב-SiteVision.
כאשר מקבל הקישור ילחץ על הקישור (בתוך הודעת הדוא"ל), הקטגוריה, הפריט בקטגוריה או הפריט מפריטי האתר הרלוונטיים לקישור ייפתחו לעריכה ב- Sitevision באופן אוטומטי, אפילו אם התוכנה הייתה סגורה בעת הפעלת הקישור.
 
 1. בחר פריט, לחץ על הכפתור הימני ובחר "קישור חיצוני". ייפתח תיבת שיח המאפשרת להעתיק את הקישור ללוח.


 2. לאחר מכן ניתן להדביק את הקישור לתוך הודעת דוא"ל או כל מדיה אחרת.  כאשר נמצאים בקטגוריה, יש אפשרות לבחור בתיבת השיח "פריט בקטגוריה" האם להעביר קישור לפריט במאגר, או לפריט הספציפי שנבחר בתוך הקטגוריה.
שימוש בקישורים חיצוניים בעת גלישה באתר
 
[תכונה המותנית בשדרוג תבנית התצוגה בתוספת עלות]

בתכונת הקישורים החיצוניים ניתן להשתמש גם בעת גלישה באתר באמצעות דפדפן באופן הבא:
 1. עבור לגלישה באתר מתוך תוכנת SiteVision באמצעות צלמית המעבר לגלישה באתר (ניתן לבחור דפדפן ספציפי מהתפריט הנגלל של הצלמית).
 2. בעת הגלישה באתר, לחץ על CTRL+SHIFT+X. פעולה זו תגרום לצלמיות עריכה להופיע בקטגוריות והפריטים המוצגים באותו רגע בעמוד באתר. לחיצה על אחת מצלמיות עריכה אלה תפתח את אותו פריט לעריכה בתוכנת SiteVision.
   

Pionet