עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2007 > עדכון יוני 2007

עדכון יוני 2007

עדכון יוני 2007

עדכון מערכת SiteVision יוני 2007:
 
 • מכירות קבוצתיות
 • השוואת מוצרים
 • תשלומים וריבית
 • מודול תיירות
 • ניהול אתר במה

מכירות קבוצתיות:

עדכון מערכת SiteVision יוני 2007:
 
 • מכירות קבוצתיות
 • השוואת מוצרים
 • תשלומים וריבית
 • מודול תיירות
 • ניהול אתר במה

מכירה קבוצתית מאפשרת למכור מוצר מסוים באינטרנט במחיר נמוך יחסית, בתנאי שתימכר לפחות כמות מסוימת המוגדרת מראש מן המוצר. שיטה זו מאפשרת לסוחרים  למנף היקף תנועה גבוה באתרם או בזירת מכירה, כדי להגדיל את מחזור המכירות. המחיר האטרקטיבי מפתה גולשים לרכישה, ואילו הספק יוצא נשכר מהמחזור הגבוה.
מודול המכירות הקבוצתיות מאפשר למנהל האתר לקבוע את נתוני המכירה:

 • הקמה ופתיחה של מכירות קבוצתיות לפריט (ניתן להקים מספר מכירות שאינן רצות במקביל)
 • שליטה בהגדרות המכירה ואופן ניהול המכירה (נתוני המכירה)
 • שליטה בניהול הצעות
 • שליטה בניהול הזמנות
 • ניהול הודעות
 • התראות אוטומטיות למשתמשים, והודעות למשתתפים בסטטוסים שונים (זוכים, מפסידים, בהמתנה).

הקמה של מכירה קבוצתית 

 1. פתח את הפריט שברצונך להציע במכירה קבוצתית לעריכה (ניהול אתר->מוצרים->לחיצה כפולה על הפריט המבוקש).
 2. בחר בלשונית מכירות קבוצתיות.
 3. לחץ על   הוספת מכירה . עמוד המכירה הקבוצתית יפתח.
 4. הכנס מחיר (הקלד או לחץ על הצלמית ובחר).
 5. קבע תאריך ושעה להתחלת וסיום המכירה הקבוצתית בפועל  (הקלד או לחץ על הצלמית ובחר).
 6. קבע תאריך ושעה להתחלת וסיום ההצגה של המכירה באתר. המועדים להצגת המכירה אינם חייבים להיות זהים להתחלת וסיום המכירה בפועל.
 7. קבע את הנתונים הבאים:
  • כמות מינימום למכירה: כמות המינימום שבה המכירה תתבצע. במידה שמספר ההזמנות לא יגיע לכמות זו, המכירה תתבטל.
  • כמות מקסימום למכירה: הכמות שבה המכירה תיסגר (אם לא תהיה התערבות במהלכה).
  • כמות הצעות מקסימאלית למשתמש: כמות ההצעות שמשתמש אחד יכול להציע במכירה זו.
  • כמות מוצעת למכירה (תצוגה בלבד): הכמות שתוצג לגולשים ככמות המוצעת במכירה זו. כמות זו אינה חייבת להיות זהה ללכמויות הנקובות האחרות.
 8. מצב הארכת מכירה - ברשימה הנגללת של שדה זה מספר אפשרויות:
  • ללא הארכות אוטומאטיות
  • הארכה אוטומאטית כאשר לא נמכר מינימום (מספר ההזמנות לא הגיע למינימום שנקבע)
  • הארכה אוטומאטית כאשר כמות ההצעות לא הגיעה למקסימום (מספר ההזמנות לא הגיע למינימום שנקבע)
 9. קבע את משך הזמן להארכה: מספר וסוג היחידות, לדוגמה 10 דקות.
 10. קבע את מספר ההארכות המקסימאלי.
 11. בחר או בטל את התיבה מכירה פעילה כדי לקבוע את הסטטוס העכשווי של המכירה.
 12. לסיום, לחץ על אישור.

עריכה ומחיקת מכירות
המכירות שהוקמו מוצגות ברשימה תחת הלשונית מכירות קבוצתיות של מאפייני הפריט.

 • לעריכה: סמן את המכירה המבוקשת ולחץ על
 • למחיקה סמן את המכירה המבוקשת ולחץ על

ניהול הודעות במהלך וסיום המכירה

בתפריט כלים (שורת התפריטים בפינה הימנית עליונה של מסך), בחר ניהול מכירות.

למסך שיפתח שלוש לשוניות: הודעה לזוכה במכירה, הודעה לזוכה בהמתנה, והודעה למפסיד במכירה.

בכל אחת מההודעות , באפשרותך לשנות את הטקסט, לעצב אותו ולשלב תמונות בהודעה, ראה  שימוש בעורך התוכן

WYSIWYG עמוד 37 בספר המשתמש של SiteVision.
לסיום, לחץ על אישור.

 

 השוואת מוצרים:

כאשר מודול זה מותקן בתוכנת האתר, הוא מאפשר השוואת תכונות ומפרטים של מוצרים.

תכונה זו מתאימה לאתרים המכילים פריטים בעלי מפרט מורכב, הרוצים לאפשר למשתמשים השוואת תכונות. השימוש במודול זה דורש הפעלה של מודול אובייקטים.

למודול השוואת מוצרים אין ממשק לקביעת תצורה ברמת מנהל התוכן. מרגע שהוא מותקן, הוא הופך להיות זמין בממשק האתר.

שימוש

לחץ על מוצר באתר כדי לפתוח את עמוד המוצר שלו.

בעמוד המוצר, זהה את קבוצת האפשרויות הבאה:
הערה:  מראה ומיקום קבוצת האפשרויות עשוי להשתנות על פי תבנית האתר

לחץ על הוסף להשוואת מוצרים. עמוד השוואת המוצרים יפתח ויציג את המוצר שבחרת:

בחר מוצרים נוספים שאותם ברצונך להוסיף להשוואת המוצרים, וחזור על הפעולה.

אחר שתבחר שני מוצרים או יותר, מסך השוואת המוצרים יראה כך:

את מסך השוואת המוצרים ניתן לפתוח בכל עת ע"י לחיצה על השוואת מוצרים, הממוקם בד"כ מתחת לממשק החיפוש. במסך השוואת המוצרים שיפתח, יוצגו המוצרים שנבחרו להשוואה עד כה.

פעולות נוספות במסך השוואת המוצרים

 • הסרה של מוצר מעמוד השוואת המוצרים: לחץ על  הסר מהשוואת המוצרים בראש עמודת המוצר.
 • הסרת כל המוצרים מעמוד השוואת המוצרים: לחץ על   רוקן מוצרים מתחת לכותרת השוואת מוצרים.


 


 


תשלומים וריבית:

מודול תשלומים וריביות מאפשר חלוקת תשלומים נוחה ללקוח כאמצעי להגדלת המכירות.
המודול מאפשר שליטה על ניהול התשלומים והריביות בשתי רמות:

 1. הרמה הכוללת של סל הקניות באתר, התקפה לכל המוצרים באתר. ברמה זו ניתן להגדיר מספר תשלומים, ומדרגות ריבית שונות בהתאם למספר התשלומים.
 2. ברמת הפריט היחיד. ברמה זו ניתן להגדיר מספר תשלומים לפריט יחיד, בשונה מההגדרות של סל הקניות.

אפשרויות תשלום בסל הקניות

פתח את הגדרות האתר (הגדרות->הגדרות אתר), ולחץ לחיצה כפולה על אפשרויות תשלום וסליקה.

בחר בלשונית אפשרויות תשלומים.

בחר בתיבה אפשר תשלומים בסל הקניות.

קבע את מספר התשלומים המינימלי והמקסימלי.

תשלומים וריביות
באפשרותך לקבוע אחוז ריבית שונה שיגבה בהתאם למספר תשלומים.

לחץ על תשלומים וריביות.

כדי לשנות את שיעור הריבית במספר תשלומים מסוים, לחץ לחיצה כפולה על השורה של מספר התשלומים המבוקש.

שנה את אחוז הריבית ולחץ על אישור.

לסיום הגדרת התשלומים בסל הקניות, לחץ על אישור.


הגדרת מספר תשלומים לפריט יחיד

פתח את הפריט שברצונך להציע במכירה קבוצתית לעריכה (ניהול אתר->מוצרים->לחיצה כפולה על הפריט המבוקש).

בחר בלשונית מתקדם.

קבע את מספר התשלומים המינימלי והמקסימלי ברכישת מוצר זה.

לחץ על אישור.
הערה הגדרת מספר התשלומים לפריט יחיד גוברת על הגדרת מספר התשלומים הכללית בסל הקניות.


 


מודול תיירות:

מודול ייעודי לשוק התיירות והמלונאות, המאפשר ניהול חבילות נופש. מתאים לסוכני נסיעות, משווקי חבילות נופש, בתי מלון, כו'.

המודול מאפשר יצירה וניהול חבילות נופש: תקופות, תאריכים, הגבלת תאריכים וימים בשבוע, מחירים, תוספות, מטבעות, יעדים, ודרגות תיירות.
לניהול מודול התיירות יש שני שלבים:

 1. הגדרות כלליות (תצוגה, יעדים, דרגות)
 2. הקמת חבילות נופש

הגדרות כלליות
בהגדרות כלליות ניתן להגדיר יעדים ודרגות של חבילות נופש, המשמשים בעת ההקמה של חבילות נופש ספציפיות. כמו כן ניתן להגדיראת אפשרויות התצוגה במודול התיירות.

בתפריט כלים (שורת התפריטים בפינה הימנית עליונה של מסך), בחר ניהול תיירות.

כפי שתראה כל אפשרויות התצוגה מסומנות כברירת מחדל. באפשרותך לבטל אפשרויות תצוגה כרצונך.

הגדרת ערים
תחת הלשונית ערים ניתן להגדיר יעדים המשמשים לאחר מכן בעת הגדרה של חבילות תיירות.

לחץ על הלשונית ערים.

להגדרת יעד חדש, לחץ על 

בחלונית שנפתחת, הגדר יעד.

כאשר התיבה פעיל מסומנת, היעד יהיה זמין בעת הגדרה של חבילות נופש. אם תיבה זו אינה מסומנת, היעד שהוגדר לא יהיה זמין בעת הגדרה של חבילות נופש. (את סימון\אי סימון התיבה ניתן לשנות בכל עת).

לחץ על אישור.

הגדרת דרגות
תחת הלשונית דרגות ניתן להגדיר דרגות תיירות המשמשות לאחר מכן בעת הגדרה של חבילות תיירות.
הגדרת דרגות נעשית בדומה להגדרת ערים, ראה הגדרת ערים למעלה.

עריכה ומחיקת ערים ודרגות
הערים והדרגות שהוגדרו מוצגות ברשימה תחת הלשונית המתאימה.

 • לעריכה: סמן את העיר או הדרגה המבוקשת ולחץ על 
 • למחיקה סמן את העיר או הדרגה המבוקשת ולחץ על

שינוי מיקום ברשימה
באפשרותך לקבוע את מיקום העיר או הדרגה ברשימה שתוצג בעת ההקמה של חבילת הנופש.

 1. סמן את העיר או הדרגה המבוקשת ברשימה תחת הלשונית המתאימה.
 2. השתמש בחיצים    כדי לשנות את מיקומה.
 3. לסיום, לחץ על אישור.

הקמת חבילות נופש

תחת ניהול אתר, בחר בחבילות נופש.

לחץ על 

תחת הלשונית כללי, מלא והגדר את הפרטים השונים. לשימוש בכלי העיצוב ראה  שימוש בעורך התוכן WYSIWYG עמוד 37 בספר המשתמש של SiteVision.

באפשרותך להוסיף תמונה לתצוגת החבילה, ע"י לחיצה על  . לאחר טעינת התמונה, ניתן להסיר אותה, לשנות את גודלה, ולהציג בתצוגה מקדימה מוגדלת, ראה את האיור הבא:


גודל תמונה: להסברים מפורטים, ראה החלפת לוגו ההדגמה בלוגו הארגון, עמוד 29 בספר המשתמש של תוכנת SiteVision.

חבילת נופש
הלשונית חבילת נופש משמשת להקמה של חבילת הנופש עצמה.

כללי
מלא או בחר את הפרטים השונים:

 • ימים בשבוע:הימים שבהם הבילה תקפה.
  פרטים למשתמש יחיד -   
 • עיר ודרגה: בחר מתוך הרשימה הנגללת. את הפריטים המופיעים ברשימות אלה ניתן להגדיר בהגדרות הכלליות של ניהול תיירות, ראה הגדרות כלליות, עמוד 12.
 • תאריך כניסה ויציאה:תאריך ההתחלה והסיום שבהם החבילה מתחילה ונגמרת.
 • תאריך כניסה ותאריך יציאה – קריאה בלבד: תאריכי הכניסה או היציאה בהתאמה (או שניהם) של החבילה מוגדרים מראש ואינם ניתנים לשינוי.

תקופות
חלון התקופות מאפשר להגדיר את משך החבילה והמספר מינימלי ומקסימלי של לילות.

 1. לחץ על תקופות בתחתית החלון של חבילות הנופש.
 2. בחלון שיפתח, לחץ על   ליצירת תקופה חדשה.
 3. בחר או הכנס את הנתונים המבוקשים.
 4. לחץ על אישור.

עריכה ומחיקת תקופות
התקופות שהוגדרו מוצגות ברשימה תחת הלשונית המתאימה.

 • לעריכה: סמן את התקופה המבוקשת ולחץ על  
 • למחיקה סמן את התקופה המבוקשת ולחץ על  
 • כדי לקבוע את מיקום התקופה ברשימה שתוצג למשתמש:
  • סמן את התקופה המבוקשת ברשימה.
  • השתמש בחיצים   כדי לשנות את מיקומה.

תוספות
בחלון התוספות ניתן לקבוע תוספות לחבילת הנופש שאינן כלולות בחבילה הבסיסית, כגון שכירת רכב.

 1. לחץ על תוספות בתחתית החלון של חבילות הנופש.
 2. בחלון שיפתח, לחץ על    ליצירת תוספת חדשה.
 3. בחר או הכנס את הנתונים המבוקשים.
 4. לחץ על אישור.

פונקציות נוספות
השימוש בלשוניות הנוספות של חלון המאפיינים של חבילת הנופש מפורט בספר המשתמש של SiteVision, בפרק הגדרת דף מוצר – פרטים כלליים עמוד 59.


ניהול אתר במה:

מודול זה מאפשר ניהול אתר נוסף במקביל לאתר העיקרי. הדבר מאפשר פרסום עדכונים לאתר בטרם הטעינה לאתר הראשי. המודול מתאים במיוחד לניהול ואשרור מבוזר של שינויים באתר, שכן הוא מאפשר אינטראציה בין העובדים על האתר, וביצוע בדיקות בטרם הטעינה לאתר הראשי. מודל זה הוא במוסף לתצוגה המקדימה המובנית במערכת.

פרסום לאתר הבמה
(מחייב רכישה של המודול כחלק מחבילת התוכנה).
לחץ על פרסום ברשימת הקיצורים.

פרסום לאתר הראשי
בתפריט כלים (שורת התפריטים בפינה הימנית עליונה של מסך), בחר פרסום לאתר הראשי.
 


פרויקטים - 01 - בורד

פרויקטים
קבוצת פיונט מובילה עשרות פרויקטים באינטרנט וטכנולוגיות מידע, המשלבים את מגוון היכולות ומביאים לידי ביטוי את העוצמה המקצועית של פיונט - תכנון, עיצוב, טכנולוגיה, תוכן, שיווק ופרסום 

צור איתנו קשר
* שם מלא:
* טלפון:
* דוא"ל:
* סיבת הפנייה:
Pionet