עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2012 > עדכוני SiteVision דצמבר 2012

עדכוני SiteVision דצמבר 2012

 הגרסה החדשה של מערכת SiteVision כוללת את התכונות החדשות הבאות:
 • תמיכה של צוברים עבור כל סוגי הרישיונות.
 • מנגנון הדבקה של טקסטים בעורך התוכן.
 • ניהול קישורים לרשתות חברתיות.
 • ניהול הצגת מפת גוגל.
 • מחיקת פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות בעת מחיקת קטגוריות.
 • חיפוש מהיר בקטגוריות באמצעות כינוי ידידותי.
 • ניהול תבנית תצוגת עמוד.
 • מנגנון מספר תשלומים מקסימלי לפי סכום בסל קניות.
 • מאפיינים – רשימות ערכים מקושרות.
 • סינון חיפוש עבור פריטים עם תגובות לא מאושרות
+ להורדת קובץ פרטי העדכון    


תקציר עדכונים, תוספות ושיפורים :
 • עורך התוכן – נוסף מנגנון הדבקה של טקסטים שהועתקו מתוכנה חיצונית כגון תוכנות אופיס או עמודי HTML.
 • תמיכה בצוברים עבור כל סוגי הרישיונות - נוספה תמיכה בצוברים עבור כל סוגי הרישיונות (גם עבור רישיונות Business).
 • ניהול קישורים לרשתות חברתיות - נוספה אפשרות לניהול קישורים לרשתות חברתיות והצגת כפתורי הקישורים בעמודי האתר.
 • ניהול הצגת מפת גוגל - נוספת לשונית המאפשרת להוסיף ולנהל תצוגה של מפת גוגל בעמודי האתר.
 • ניהול תבניות תצוגת עמוד - נוספה פונקציה המאפשרת למנהל האתר או מיישמים להגדיר ולהגביל את תבניות תצוגת הפריט שניתן יהיה לבחור בעת יצירת פריט, בהתאם לתבנית תצוגת העמוד שנבחרה.
 • מנגנון מספר תשלומים מקסימלי בסל קניות - לסל הקניות נוסף מנגנון המאפשר לקבוע את מספר התשלומים המקסימלי לפי הסכום שהצטבר בסל קניות.
 • מחיקת פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות - בעת מחיקת קטגוריות נוספה אפשרות למחוק פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות (ולא רק את השיוך שלהם לקטגוריה כפי שהיה עד כה).
 • חיפוש מהיר בקטגוריות באמצעות כינוי ידידותי - בחיפוש מהיר בקטגוריות נוספה אופציה לחיפוש מהיר באמצעות כינוי ידידותי - השם שבו מופיעה הקטגוריה בשורת שם הדומיין בדפדפן.
 • מאפיינים – רשימות ערכים מקושרות - (לרשיונות אנטרפרייז בלבד) במודול המאפיינים נוספה אפשרות לקשר רשימות ערכים לערכים ברשימות ערכים אחרות של מאפיינים. אפשרות זו משמשת ליצירת רמה נוספת של רשימות ערכים בתוך רשימות ערכים של מאפיינים.
 • פילטר חיפוש עבור פריטים עם תגובות לא מאושרות - כאשר המודול "תגובות ודירוגים" מותקן במערכת, מתווסף לחיפוש פילטר "פריטים עם תגובות לא מאושרות", המציג את כל הפריטים שיש להם תגובות שלא אושרו ע"י מנהל המערכת.
 

תמיכה של צוברים עבור כל סוגי הרישיונות

הערה: דורש עדכון FRAMEWORK. תקף לכל הרישיונות – בתשתית.

נוספה תמיכה בצוברים עבור כל סוגי הרישיונות (גם עבור רישיונות  Business).

צובר הוא פריט מסוג קונטיינר המאגד ומכיל פריטים אחרים. הצובר מאפשר איגוד של פריטים באופן ידני או על בסיס שאילתה\דוח קיים תחת מופע אחיד, במקום שהפריטים יצורפו אוטומטית לפי יחידת התבנית ששויכה להם. ניתן להגדיר לצובר שם (כותרת), תיאור, תמונה, תבנית, מאפייני עימוד וכו'. פריטים המאוגדים בצובר יוצגו תחת המופע והעימוד של הצובר (כותרת, תמונה וכו') עם הפרטים הספציפיים כגון שם תמונה וכו' של עצמם.
לפרטים נוספים בנוגע ליצירה ושימוש בצוברים ראה את ספר המשתמש של SiteVision.

מנגנון הדבקה של טקסטים בעורך התוכן

נוסף מנגנון הדבקה של טקסטים שהועתקו מתוכנה חיצונית כגון תוכנות אופיס או עמודי HTML. בעת ההדבקה של טקסט שהועתק מתוכנה חיצונית ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות הדבקה:

 • טקסט מעוצב בסגנון המסמך המועתק יחד עם קוד המקור של הטקסט בתוכנת המקור (בד"כ מסמכי אופיס או HTML).
 • טקסט בלבד.
 • טקסט מעוצב, אך מנוקה מהקוד של מסמך המקור.ניתן להגדיר את ברירת המחדל הרצויה להדבקה:

1. לחץ על הכפתור הימני ובחר אפשרויות הדבקה.2. סמן את האפשרות הרצויה ולחץ על אישור.


ניהול קישורים לרשתות חברתיות

הערה: תבנית חדשה.

נוספה אפשרות לניהול קישורים לרשתות חברתיות (בלשונית ייעודית). הוספת כתובות בשדות השונים תציג את הכפתור המתאים בעמוד.
 
1. בחר הגדרות --> הגדרות אתר --> תוכן ופרטי חברה, ולאחר מכן בלשונית רשתות חברתיות.

2. הכנס את הכתובות המתאימות לשדות הרצויים ולחץ על אישור.
ניהול הצגת מפת גוגל

הערה: תבנית חדשה.

נוספת לשונית המאפשרת להוסיף ולנהל תצוגה של מפת גוגל בעמוד.
 
1. בחר הגדרות --> הגדרות אתר --> תוכן ופרטי חברה, ולאחר מכן בלשונית מפה.

2. את המיקום אפשר להזין בשני אופנים:
 
     א. באמצעות הכנסת הכתובת בדומה להכנסת הכתובת בעת השימוש
          ב-Google maps.
     ב. באמצעות הכנסת הקואורדינטות שהועתקו מפרמטר ה-SLL של ה-
          IFrame של Google maps. 

כמו כן ניתן להגדיר מספר פרמטרים נוספים הנוגעים למופע המפה בעמוד האתר:הכנסת מיקום באמצעות קואורדינטות:


מחיקת פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות בעת מחיקת קטגוריות

בעת מחיקת קטגוריות נוספה אפשרות למחוק פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות (ולא רק את השיוך שלהם לקטגוריה כפי שהיה עד כה).

למחיקת פריטים ממאגר הפריטים לצמיתות בעת מחיקת קטגוריה יש לסמן אפשרות זו בתיבת השיח של מחיקת הקטגוריה.


חיפוש מהיר בקטגוריות בעזרת כינוי ידידותי

בחיפוש מהיר בקטגוריות נוספה אופציה לחיפוש מהיר באמצעות כינוי ידידותי - השם שבו מופיעה הקטגוריה בשורת שם הדומיין בדפדפן.


ניהול תבניות תצוגת עמוד

נוספה פונקציה המאפשרת למנהל האתר או מיישמים להגדיר ולהגביל את תבניות תצוגת הפריט שניתן יהיה לבחור בעת יצירת פריט, בהתאם לתבנית תצוגת העמוד שנבחרה. לדוגמא, ניתן להגדיר שעם בחירת תבנית תצוגת עמוד מסוג "עמוד ברירת מחדל" ניתן יהיה לבחור תבניות תצוגת פריט מסוימות בלבד (מתוך המספר הרב של תבניות תצוגת הפריט הזמינות במערכת באופן כללי).ההגבלה תקפה לפי סוג הפריט המופיע ברשימת תבניות תצוגת הפריט. למשל, אם מופיע פריט מסוג "יחידת תוכן", רק תצוגות פריט של יחידות התוכן יוגבלו ברשימת תבניות תצוגת הפריט.

אם לא הוגדרה לעמוד תבנית תצוגת פריט מסוג ספציפי - למשל "יחידת תוכן", אזי כל אפשרויות התצוגה של תבניות תצוגת הפריט מהסוג שלא הוגדר – בדוגמה זו יחידות תוכן, יהיו זמינות לבחירה ללא הגבלה בעת יצירה של פריט חדש מסוג זה (יחידת תוכן בדוגמה שלנו). לעומת זאת, ייתכן שכן הוגדרו תבניות תצוגת הפריט מסוג "מוצר", ובמקרה כזה בעת יצירת פריט מסוג "מוצר" תבניות תצוגת הפריט שניתן יהיה לבחור יהיו מוגבלות רק לאפשרויות שהוגדרו.


ניהול קישורים לרשתות חברתיות

הערה: כרגע עבור דוט.נט בלבד. יוטמע לפי דרישה.

נוספה אפשרות לניהול קישורים לרשתות חברתיות (בלשונית ייעודית). הוספת כתובות בשדות השונים תציג את הכפתור המתאים בעמוד.
 
1. פתח את הגדרות אתר --> אפשרויות תשלום וסליקה, בחר את הלשונית אפשרויות תשלומים, ותחת הרשימה אפשרויות תשלומים בחר בתשלומים לפי סכום בסל קניות....
2. להוספה של מספר תשלומים לסכום לחץ על כפתור הפלוס. לעריכה, לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה.


מאפיינים - רשימות ערכים מקושרות

הערה: זמין ברישיונות אנטרפרייז בלבד.

במודול המאפיינים נוספה אפשרות לקשר רשימות ערכים לערכים ברשימות ערכים אחרות של מאפיינים. אפשרות זו משמשת ליצירת רמה נוספת של רשימות ערכים בתוך רשימות ערכים של מאפיינים. למשל, אם יוצרים רשימת ערכים של אזורים בארץ (המכילה לדוגמה את הערכים ערים בצפון, ערים במרכז, ערים בדרום), ניתן ליצור רשימות אשר יכילו שמות של ערים בכל אחד מאזורים אלה, ולאחר מכן לקשר אותן לערך המתאים ברשימה הראשונה. לדוגמא, לקשר את הרשימה המכילה שמות ערים באזור הצפון לערך "ערים בצפון" ברשימה הראשונה.

ניהול רשימות מקושרות במנהל המאפיינים
 
1. פתח את מנהל המאפיינים (תפריט כלים --> מאפיינים).

2. לחץ על כפתור הרשימות.3. בחלונית הרשימות צור את הרשימות הרצויות. בדוגמא שלנו יצרנו רשימת ראשית הקרויה "אזורים בארץ" עם הערכים צפון, מרכז ודרום, ורשימות משניות עם שמות ערים בכל אזור (למשל ערים-צפון).

4. פתח את הרשימה הראשית, אשר לערכים שלה ברצונך לקשר רשימות אחרות (בדוגמה זו אזורים בארץ).

5. תחת רשימת ערכים סמן את השורה של הערך שאליו ברצונך לקשר רשימת ערכים, (בדוגמה זו צפון) ולחץ על כפתור הרשימות המקושרות6. בחר ברשימה שאותה ברצונך לקשר לערך (בדוגמא זו ערים-צפון) ולחץ על אישור.
 


7. חזור על פעולה זו עם ערכים אחרים ככל הנדרש.
 
8. להסרת קישור של רשימה לערך סמן את השורה הרצויה ולחץ על כפתור הקישור עם ה-X.


סינון חיפוש עבור פריטים עם תגובות לא מאושרות

כאשר המודול "תגובות ודירוגים" מותקן במערכת, מתווסף לחיפוש סנן "פריטים עם תגובות לא מאושרות", המציג את כל הפריטים שיש להם תגובות שלא אושרו ע"י מנהל המערכת.


פיונט - מכלול של עוצמות

פרויקטים
קבוצת פיונט מובילה עשרות פרויקטים באינטרנט וטכנולוגיות מידע, המשלבים את מגוון היכולות ומביאים לידי ביטוי את העוצמה המקצועית של פיונט - תכנון, עיצוב, טכנולוגיה, תוכן, שיווק ופרסום 

צור איתנו קשר
* שם מלא:
* טלפון:
* דוא"ל:
* סיבת הפנייה:
Pionet