עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2013 > אוגוסט 2013

אוגוסט 2013

תקציר עדכונים, תוספות ושיפורים

תוספות ועדכונים
 
 • מודול טפסים
  נוסף סוג פריט חדש - פריט מסוג טופס. המנגנון מאפשר יכולת קליטה ועדכון נתונים מהגולשים באתר.

 • מודול תגובות ודירוגים
  נוסף מודול תגובות ודירוגים
  המודול מאפשר למשתמשים להגיב ולדרג פריטי תוכן ומוצרים, וניתן לשייך אותו לכל יחידת תוכן או מוצר.

 • עריכת תמונה: חיתוך תמונה (CROP)
  במסך עריכת תמונה ניתן לבצע חיתוך של התמונה בגודל הרצוי.

 • חיפוש והחלפה של טקסטים בעורך הקוד
  במצב תצוגת עריכה בעורך התוכן, נוספה אפשרות לחיפוש והחלפה של טקסטים.

 • חיפוש מהיר בקטגוריות
  בטופס החיפוש המהיר בקטגוריות נוספה אפשרות לחיפוש ביטוי מדויק.

 • שיפורים במנהל המדיה
  במנהל המדיה של גרסת האנטרפרייז נוספה אפשרות להוריד מדיה מהשרת למחשב המקומי.


  + להורדת קובץ פרטי העדכון    
 
שיפורים ותיקונים
 
שיפורים במודול הזמנות
במודול ההזמנות בוצעו השיפורים הבאים:
 • נוספה אפשרות להוספת הערות למוצר – מאפשר למשתמש להוסיף הערות בעת ההזמנה.
 • נוספה עמודה המכילה את קוד המוצר (בחלון התצוגה של ההזמנות).
 • יצוא הזמנות - קובץ היצוא באקסל מכיל כעת פירוט רב יותר, כולל הפריטים עצמם.

שיפורים במודול דוחות
בוצעו השיפורים והתיקונים הבאים:

 1.  בדוחות נוספו אופרטורים של פונקציות לשדות מסוג תאריכים. דבר זה הופך את הדוח לדינמי.
 2. כאשר נעשית בחירה של אופרטור גלובלי ("וגם" / "או"), החיפוש מחזיר תוצאות בשקלול לפי התנאים האחרים שנקבעו בחיפוש (בעבר "או" היה מחזיר את כל הפריטים).

מנגנון ציר מאפיינים
מנגנון ציר המאפיינים נכתב מחדש ועבר אופטימיזציה

לשונית מנועי חיפוש
השתנו שמות שדות בלשונית מנועי חיפוש, גם בקטגוריה וגם בפריטים.


 


מודול טפסים

דורש רישיון נפרד
נוסף סוג פריט חדש - פריט מסוג טופס, אשר נשען על סט מאפיינים ו/או על סכמת השדות במערכת, (רשימת השדות המשמשים לישות כלשהיא במערכת כגון פריטים או משתמשים). כרגע רק שדות הסכמה המופיעים בפריטים זמינים, ובנוסף ניתן ליצור שדות ללא הגבלה באמצעות הוספת מאפיינים.

 

יצירת טופס חדש


הגדרת סט מאפיינים לטופס
פתח את מנהל המאפיינים והגדר סט מאפיינים חדש. לאחר יצירת סט המאפיינים החדש, הגדר את השדות שאותם ברצונך להכניס לטופס. באפשרותך להוסיף שדות שלא יהיו בשימוש בטופס, אבל יוכלו להיות בשימוש למנהל האתר, למשל "סטטוס פנייה".

 


 

 

יצירת תשתית לטופס במנהל המאפיינים

 1. לאחר הגדרת סט המאפיינים, לחץ על "טפסים" במנהל המאפיינים וצור טופס חדש.


 2. הגדר שם לטופס.
 3. שייך את סט המאפיינים הרצוי (למשל סט המאפיינים שהוגדר בשלב הקודם), אשר יגדיר את השדות שיהיו זמינים לטופס זה.
 4. סוג טופס: בשלב זה רק טופס מסוג Authotof DataObject זמין (כמו ניתן להזמין טפסים בהתאמה לדרישות ספציפיות).
 5. אפשרויות: רק האפשרות הוספה פעילה בשלב זה.
 6. לחץ על אישור.

הגדרת שדות לטופס

 1. בחלון טפסים בחר את הטופס הרצוי ולחץ על הצלמית השמאלית - שדות הטופס - לפתיחת רשימת השדות

 2. בחלון רשימת השדות, הוסף שדות.


 3. סוג קישור: השדות יכולים להיות משלשה סוגים:

  א. שדה מקושר לסט המאפיינים – מתוך סט המאפיינים שהגדרת.
  ב. שדה מקושר לשדה סכמה: סכמה = רשימת השדות המשמשים לישות כלשהיא במערכת כגון פריטים או משתמשים.

  הערה: כרגע רק רשימת השדות המופיעים בפריטים זמינה.
  משתמשים בשדה מקושר לשדה סכמה, כאשר רוצים שהמידע (קלט) שיוכנס בטופס באותו שדה יישמר בשדה הסכימה הרלוונטי כאשר ייוצר פריט בעקבות שמירת הטופס. הטופס מייצר פריט אמיתי, אשר שמות השדות בו ייגזרו מהקלט של הטופס. למשל, אם השדה שם פריט הוגדר כמקושר לשדה סכמה, כאשר ייוצר הפריט בעקבות משלוח הטופס, שם הפריט יהיה השם אשר הוכנס בשדה זה.

  מתי משתמשים בשדה הסכימה ומתי בשדה המקושר לסט מאפיינים:
  - בשימוש בשדה סכמה, הקלט של הטופס יהיה התוכן בשדות הפריט.
  - קישור לסט מאפיינים מאפשר להרחיב וליצור שדות חדשים שאינם חלק מהסכמה כעת.


  ג. שדה לא מקושר: משמש לכתיבת הערות בטופס והנחיות וכותרות ללא קלט.
 4. מלא את הפרטים בחלון הוספת שדה טופס חדש:
 •  שם שדה: תווית השדה כפי שתופיע בטופס
 •  סוג פקד שדה – סוג הפקד (תיבת סימון, רשימה וכו'). אם בוחרים ב פקד מסוג רשימה, יש לסמן את התיבה רשימה בתחתית המסך וליצור רשימה
 • סוג בדיקת מידע: משמש לאימות של סוג הקלט ע"י המערכת בעת שהמשתמש מכניס מידע ונתונים לטופס (למשל כאשר סוג הקלט בשדה צריך להיות ספרות  כתובת אימייל). רשימת הפרמטרים הניתנים להכנסה תתקבל מפיונט.
 • הודעת שגיאה בדיקת מידע (בהתאם לתוצאת בדיקת האימות של המערכת). אם בשדה יש שני פרמטרים (מופרדים ב "|" (פייפליין) אז גם ההודעות צריכות להיות מופרדות בפייפליין באותו אופן.
 • פרמטרים בדיקת מידע: לכתיבת פרמטר מותאם regular expression.
 • הודעת עזרה: הודעה שמופיעה בכל מקרה
 • תצורת פקד שדה: אפשרויות מתקדמות בהגדרות ועריכת שדות – זמין בהתאמה אישית.
 • ערך ברירת מחדל: מופיע בשדה באופן אוטומטי עם פתיחת הטופס.
 • קוד שדה: לא למשתמש (שדות לא מקושרים)הגדרת פריט מסוג טופס

צור פריט חדש מסוג טופס (פריט חדש ->טופס חדש)
פריט הטופס יגדיר את הפעולות שיהיה ניתן לבצע בטופס זה

 

 • קישור לסט המאפיינים – בחר את סט המאפיינים, המערכת תשלוף את הטופס המתאים שמבוסס על סט המאפיינים שנבחר.
 • פעולת אובייקט מותאם: הוספת פעולה מותאמת, למשל שליחת הנתונים למערכת חיונית.
  בחלק התחתון ניתן לבצע פעולות כגון שליחת נתוני הטופס במייל למשתמש, מנהל מערכת ועוד.
  סוג תבנית:
  • תבנית קטגוריה –  יש לבחור קטגוריה מהשדה "קטגורית תבנית" אשר תקבע את פרטי הטופס שיישלחו במייל. תוכן ההודעה מנוהל מקטגוריה ייעודית שאותה יש ליצור בנפרד בהתאם לנושא.
  • תבנית הודעה – תישלח ההודעה כפי שהיא כתובה בשדה "תבנית הודעה למשתמש"
  • סוג מסך חוזר – הגדרת המסך שיוצג למשתמש לאחר הלחיצה על שלח. (אפשרויות: ללא – לא יתבצע מעבר למסך אחר, קטגוריה – יש לבחור את הקטגוריה שתוצג, קישור ישיר)


 • שמור פריט: שמירת המידע כפריט אמיתי במערכת, בנוסף לשליחת הודעות הדוא"ל
 • שמור פריט לקטגוריה: שומר את הפריט כאובייקט הראשון שיופיע בקטגוריה.
 • תבנית תצוגת פריט – קובע את תצוגת הפריט כמו כל פריט במערכת, (במידה ורוצים להציג את הפריט באתר).
 • תאריך:  NOW = תאריך + שעה. Hidden = מוצג/לא מוצג באתר
 • מק"ט: מאפשר ליצור מק"ט לפריט: הכנס מספר התחלתי ומרווח למספר הרץ של המק"ט.
  רנדומלי: בוחר מרווח אקראי בתוך ההגדרות שהוגדרו (למשל אם הוגדר מרווח 4, רנדומלי יבחר באופן אקראי כל מספר בין 1-4).מודול תגובות ודירוגים

דורש רשיון נפרד
המודול מאפשר למשתמשים להגיב ולדרג פריטי תוכן ומוצרים, וניתן לשייך אותו לכל יחידת תוכן או מוצר.


 

שיוך ליחידת תוכן או מוצר
 
 1. בעמוד הפריט (יחידת התוכן או דף המוצר), בחר בלשונית תגובות.


 2. סמן את התיבה אפשר הוספת תגובות לפריט זה.
 3. לחץ על הגדרות.


 4. סמן את האפשרויות הרצויות.
 5. אם בחרת את האפשרות אפשר קבצים מצורפים, בחר את תיקיית הבסיס, אשר תשמש להעלאת קבצים בתוך מנהל המדיה (במידה שלא תיבחר תיקייה ייעשה שימוש בתיקיה של ברירת מחדל).
ניהול תגובות

 
לניהול ועריכת תגובות, סמן את התגובה הרצויה והשתמש בצלמיות של סרגל הכלים, או לחץ על התגובה לחיצה ימנית ובחר את האפשרות הרצויה מתוך תפריט הבחירה שייפתח.


עורך התמונה: גזירה (CROP לתמונה)

אפשרות זו מאפשרת לך לגזור את התמונה באופן והגודל הרצוי (בשונה מהגדרת גודל התמונה, שבו התמונה עצמה נותרת ללא שינוי)

 1. פתח את עורך התמונה מתוך הפריט.


 2. לחץ על צלמית הגזרן בצד ימין העליון של החלונית   
 3. הצב את מלבן הסימון במיקום והגודל הרצויים (לחץ וגרור), ואחר מכן לחץ על   .

לאחר הגזירה התמונה הגזורה תחזור למצבה הרגיל המאפשר הגדלה\הקטנה וביצוע פעולות אחרות בעורך התמונה.חיפוש והחלפה של טקסטים בעורך הקוד

ניתן לחפש ולהחליף טקסטים במצב תצוגת עריכה בעורך התוכן (עורך קוד).
בעורך התוכן, במצב תצוגת עריכה לחץ על צלמית ההחלפה בסרגל הכלים   (משמאל) .לחיפוש בלבד לחץ על צלמית החיפוש.
 
 
חיפוש מהיר בקטגוריות
 
בטופס החיפוש המהיר בקטגוריות נוספה אפשרות לחיפוש ביטוי מדויק. החיפוש יתבצע בדיוק על המחרוזות שהוקלדה לחיפוש. כברירת מחדל (אם לא סומנה האפשרות ביטוי מדויק), תהיה התאמה אם הקטגוריה מכילה את המחרוזת המבוקשת.
 •  לפתיחת טופס החיפוש המהיר, סמן את הקטגוריה הרצויה ברשימת הקטגוריות בחלונית התיקיות ולחץ על צלמית החיפוש מצד ימין של הרשימה 


מודול הזמנות

במודול ההזמנות בוצעו השיפורים הבאים:

 1. נוספה אפשרות להוספת הערות למוצר – מאפשר למשתמש להוסיף הערות בעת ההזמנה.
 2. נוספה עמודה המכילה את קוד המוצר (בחלון התצוגה של ההזמנות).


 3. יצוא הזמנות - קובץ היצוא באקסל מכיל כעת פירוט רב יותר, כולל הפריטים עצמם.

דוחות

במודול הדוחות בוצעו השיפורים והתיקונים הבאים:

 1. בדוחות נוספו אופרטורים של פונקציות לשדות מסוג תאריכים. דבר זה הופך את הדוח לדינמי.


 2. כאשר נעשית בחירה של אופרטור גלובלי ("וגם" / "או"), החיפוש מחזיר תוצאות בשקלול לפי התנאים האחרים שנקבעו בחיפוש (בעבר "או" היה מחזיר את כל הפריטים).

לשונית מנועי חיפוש

השתנו שמות שדות בלשונית מנועי חיפוש, גם בקטגוריה וגם בפריטים

שם קודם שם חדש
אפשרות כותרת אפשרויות הגדרות מנועי חיפוש
כותרת האתר כלול הגדרות אתר
כותרת מנועי חיפוש כלול הגדרות קטגוריה/פריט זו/זה
כותרת הקטגוריה/פריט צרף שם קטגוריה/פריט


Pionet