עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2014 > דצמבר 2014

דצמבר 2014

תוספות ועדכונים

עריכה מרובה של משלוחים ומיסים
בפריטים מסוג מוצר נוספה אפשרות לביצוע עריכה מרובה של מספר משלוחים או של מספר מיסים בפעולה אחת.
 
בחירה מרובה של הזמנות
נוספה אפשרות לבחירה מרובה של הזמנות בתצוגת רשימת ההזמנות לצורך שינוי סטטוס הזמנה באופן גורף או ליצוא של ההזמנות לפורמט אחר.

יצוא המוצרים בהזמנה
נוספה אפשרות ליצוא של המוצרים בהזמנה ע"י סימון תיבת בחירה בחלונית הייצוא.

טבלת ציר מאפיינים
נוספה אפשרות לבחור את עמודות טבלת ציר המאפיינים בעת יצוא לקובץ לאקסל.

פרסום מרובה של אתרים ופריטים באתרי NET.
נוספה אפשרות לפרסם או לרענן מספר אתרים או פריטים ומוצרים בו זמנית (בגרסת Enterprise בלבד).

פרסום משתמשים מתוך מועדון הלקוחות
נוספה אפשרות לפרסם משתמשים מתוך מועדון הלקוחות, כולל בחירה מרובה של משתמשים.

צוברים ברשימת פריטים
1. נוספה אפשרות להציג את רשימת הפריטים שהצובר מכיל כאשר הצובר מוצג ברשימת הפריטים של הקטגוריה.
2. נוספה אפשרות להוסיף פריט לצובר או להסיר פריטים מהצובר (כולל בבחירה מרובה) בתצוגת רשימת הפריטים של קטגוריה, באמצעות תפריט הלחיצה הימנית.

 

שיפורים

ממשק ניהול מדיה משופר
זמין בגרסת Enterprise בלבד.
ממשק ניהול המדיה עבר להיות מבוסס על שירות אינטרנט (web service), ומאפשר הפעלת מנהל המדיה ללא שרתי FTP. היתרונות של ממשק ניהול המדיה החדש הם:

1. מאפשר צפייה מקדימה של מדיה בספרית המדיה

2. מאפשר העלאת קבצים ברקע

3. שימושי במערכות מוגנות פיירוול
 
 

עריכה מרובה של משלוחים

נוספה אפשרות לבצע עריכה מרובה של משלוחים לפריטים מסוג מוצר.
 
 1. סמן את הפריטים הרצויים בחלונית פריטי המוצר (ניתן להשתמש במקש CTRL לבחירת פריטים לא עוקבים). 2. בתפריט עריכה מרובה בחר משלוחים. 3. ערוך את פרטי שיטת המשלוח בחלונית העריכה ולחץ על אישור. 

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


עריכה מרובה של מיסים

נוספה אפשרות לבצע עריכה מרובה של מיסים בפריטים מסוג מוצר.

 1. סמן את הפריטים הרצויים בחלונית פריטי המוצר (ניתן להשתמש במקש CTRL לבחירת פריטים לא עוקבים). 2. בתפריט עריכה מרובה בחר מיסים 3. ערוך את פרטי המיסים בחלונית העריכה ולחץ על אישור.


+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


יצוא של המוצרים בהזמנה

בעת יצוא הזמנה נוספה אפשרות ליצא גם את המוצרים בהזמנה.

 1. בחר בהזמנה הרצויה ובאפשרות היצוא המבוקשת מתוך תפריט כלים בסרגל הכלים של חלונית תצוגת ההזמנות.  2. בחלונית שתיפתח סמן את תיבת הבחירה ייצוא מוצרים בהזמנה.

 3. ייצוא ההזמנה יכלול את המוצרים בהזמנה והתוצאה תיראה כך:


שים לב שתחת אותו מספר הזמנה מופיעים כעת מוצרים שונים בעמודת המוצרים.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


טבלת ציר מאפיינים

בעת ייצוא של טבלת ציר המאפיינים לקובץ אקסל נוספה אפשרות לבחור את עמודות ליצוא.

 1. פתח את טבלת ציר המאפיינים וסמן את העמודות שאותן ברצונך לייצא.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


שדה חדש מסוג שעה במנהל המאפיינים

 1. במנהל המאפיינים נוסף שדה חדש מסוג שעה (בנוסך לתאריך).

 2. פתח את מנהל המאפיינים מתוך מנהל הכלים.

 3. בחר את סט המאפיינים הרצוי והוסף לו מאפיין (או ערוך מאפיין קיים). 4. בחלונית המאפיין, פתח את הרשימה הנגללת בשדה סוג המידע בחר ב- שעה.
 5. לאחר הוספת שדה השעה במנהל המאפיינים המשתנה "שעה" יהיה זמין במאפייני המוצר וגם בחיפושים המתקדמים והדוחות.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


פרסום מרובה של אתרים ופריטים באתרי NET.

זמין אך ורק ב-Enterprise בתשתית net.
נוספה אפשרות לפרסם או לרענן מספר אתרים או פריטים ומוצרים בו זמנית. (מתוך תפריט כלים).

 1. בחר ברענון אתרים או פרסם שינויים באתר מתוך תפריט הכלים.


 2. סמן את האתרים הרצויים ברשימת האתרים שתיפתח ולחץ על אישור.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


פרסום ורענון פריטים ומוצרים

 1. סמן את הפריטים או המוצרים הרצויים בחלונית רשימת הפריטים של הקטגוריה.

 2. בחר את האפשרות פרסם פריטים נבחרים מתוך תפריט הלחיצה הימנית.


+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


פרסום משתמשים מתוך מועדון הלקוחות

נוספה אפשרות לפרסם משתמשים מתוך מועדון הלקוחות

 1. סמן את המשתמשים הרצויים בחלונית רשימת המשתמשים של מועדון הלקוחות.

 2. בחר את האפשרות פרסם פריטים נבחרים מתוך תפריט הלחיצה הימנית.


+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


ניהול צוברים סטטיים מתוך רשימת הפריטים בחלונית רשימת הפריטים של הקטגוריה

בצובר סטטי (רשימת פריטים) נוספה אפשרות להציג את רשימת הפריטים שהצובר מכיל (כאשר הצובר מוצג ברשימת הפריטים של הקטגוריה).
להצגת הפריטים לחץ על "+" מימין לשם הצובר.

כמו כן באמצעות תפריט הלחיצה הימנית בתצוגת רשימת הפריטים של קטגוריה, ניתן כעת להוסיף פריט לצובר, או להסיר פריטים מהצובר (כולל בבחירה מרובה), פעולה שאותה ניתן היה לבצע קודם רק בתוך הצובר.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


ממשק ניהול מדיה משופר מבוסס שירות אינטרנט (WEB SERVICE)

זמין בגרסת Enterprise בלבד.

מאפשר הפעלת מנהל המידה ללא שרתי FTP:

 1. אפשרות לצפייה מקדימה של תמונות

 2. העלאת קבצים ברקע

 3. שימושי במערכות מוגנות פיירוול

 

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


Pionet