עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > עדכונים ושדרוגים > עדכונים 2015 > אוגוסט 2015

אוגוסט 2015

תוספות ועדכונים

דו"חות
התווסף חיפוש פריטים בקטגוריות, נוספה אפשרות ליצור דוחות (חיפוש מתקדם) על צוברים וטפסים, ונוספה אפשרות לסגור את כרטסת הגדרות החיפוש.

פרטי אתר: התווספו צוברים וטפסים
למאגר פרטי האתר נוספו צוברים וטפסים (טפסים זמינים רק למודול טפסים).

עריכה מרובה של שדות נוספים
נוספה אפשרות לעריכה מרובה של השדות הנוספים עבור כל הפריטים המסומנים ב"עריכה מרובה". ברירת המחדל היא שכל השדות מתעדכנים יחד. כמו כן קיימת אפשרות לבחור את השדות שיתעדכנו באופן ספציפי.
כל השינויים שנעשו בעריכה מרובה נשמרים בהיסטוריה של הפריט.

מנהל המאפיינים
נוספה אפשרות לשכפל סט מאפיינים.

צוברים
התווספה אפשרות לבצע שינויים ביחידת תוכן הנמצאת בצובר (לערוך את הפריט ישירות מתוך העץ) והאפשרות להוספה מרובה של פריטים לצובר. ניתן לבחור מספר פריטים בעזרת CTRL  גם מתוך רשימת הפריטים עצמה וגם מתוך כרטיס הצובר.

מנהל מדיה
בממשק מנהל המדיה התווספה אפשרות להוריד מדיה מהמחשב המרוחק למחשב המקומי.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


שיפורים

עריכת תמונה
שופרה האפשרות לביצוע חיתוך (crop) של תמונות בפורמט PNG תוך שימור השקיפות של התמונה.


+ להורדת קובץ פרטי העדכון

 


דו"חות - חיפוש פריטים בקטגוריות

(זמין בחיפוש מתקדם ודוחות)
בעת בנית השאילתה של הדו"ח ניתן להוסיף חיפוש של פריטים בקטגוריות. בנוסף לשאילתה על פריט/ים, ניתן להגדיר קטגוריה או מספר קטגוריות אשר כל הפריטים מתוכן יתווספו לחיפוש.
  1. בחלונית החיפוש / הגדרת הדו"ח, לחץ על אפשרויות חיפוש מצד שמאל למטה, ובחר פריטים בקטגוריה.  2. בחלונית שתיפתח ניתן לסמן את הקטגוריות הרצויות שהפריטים מתוכן יתווספו לחיפוש.


  3. כברירת מחדל רק הקטגוריה שסומנה תצורף לחיפוש. כדי להגדיר שימוש בקטגוריה כולל כל תתי הקטגוריות שמתחתיה יש ללחוץ פעמיים על הקטגוריה. ה- X הירוק בתיבת הסימון של הקטגוריה יתחלף בריבוע ירוק, ותתי הקטגוריות שמתחת לקטגוריה יסומנו באופן אוטומטי.


+ להורדת קובץ פרטי העדכון


דו"חות - חיפוש מתקדם על צוברים וטפסים

(דוחות טפסים זמינים רק למודול טפסים)
ניתן ליצור דוחות של צוברים וטפסים ישירות מתוך עץ הדוחות בדומה לאופן שבו הדבר נעשה לגבי פריטי אתר אחרים.+ להורדת קובץ פרטי העדכון


דו"חות - סגירת כרטסת אפשרויות החיפוש

נוספה אפשרות לסגור את כרטסת אפשרויות החיפוש (ולבטל את החיפוש) באמצעות כפתור הסגירהX אדום בצד ימין למעלה של החלונית (בעת חיפוש בסט מאפיינים/פריטים בקטגוריות)..+ להורדת קובץ פרטי העדכון


פרטי אתר - צוברים וטפסים

למאגר פרטי האתר נוספו צוברים וטפסים (טפסים זמינים רק למודול טפסים). בדומה לפריטים האחרים, ניתן לנהל את הצוברים והטפסים במאגר פרטי האתר, וכך הם זמינים בקלות לשימוש בקטגוריות שונות, ומנגד אינם מושפעים מפעולות המבוצעות על קטגוריות המכילות אותם (למשל למחיקת קטגוריה המכילה צובר מסויים לא תהיה השפעה על צובר זה הנמצא במאגר פרטי האתר).
 

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


עריכה מרובה של שדות נוספים

נוספה אפשרות לעריכה מרובה של השדות הנוספים עבור כל הפריטים המסומנים ב"עריכה מרובה".
  1. בחר את הפריטים הרצויים לצורך עריכה מרובה, לחץ עליהם לחיצה ימנית ובחר עריכה

  2. בחלונית נתוני הפריט שתיפתח בחר שדות נוספים.
  3. ברירת המחדל היא שכל השדות מתעדכנים יחד. כמו כן קיימת אפשרות לבחור את השדות שיתעדכנו באופן ספציפי ע"י סימון בחר שדות לעדכון מצד שמאל למטה.

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


מנהל המאפיינים

נוספה אפשרות לשכפל סט מאפיינים.
בחר את סט מאפיינים הרצוי במנהל המאפיינים ולחץ על צלמית השכפול בסרגל הכלים:

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


צוברים

ניתן לבצע שינויים ביחידת תוכן הנמצאת בצובר (ניתן לערוך את הפריט ישירות מתוך העץ).
 

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


צוברים - הוספה מרובה של פריטים לצובר

התווספה אפשרות להוספה מרובה של פריטים לצובר. ניתן לבחור פריטים גם מתוך רשימת הפריטים עצמה וגם מתוך כרטיס הצובר.
  1. הצג את הפריטים הרצויים (להצגת הפריטים מתוך צובר לחץ על "+" מימין לשם הצובר).

  2. בחר מספר פריטים בעזרת CTRL והוסף אותם לצובר ע"י לחיצה כפולה או תפריט ימני או לחיצה על עריכה בסרגל הכלים.

מנהל המדיה

בממשק מנהל המדיה התווספה אפשרות להוריד מדיה מהמחשב המרוחק למחשב המקומי.

לחץ לחיצה ימנית על פריט המדיה המבוקש ובחר הורדה...

+ להורדת קובץ פרטי העדכון


Pionet