עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > SiteVision > מדריך למשתמש > מודול ניהול תוכן

מודול ניהול תוכן

יחידת תוכן 7.1

הן יחידות עצמאיות המכילות פסקאות טקסט. וניתן לשלבן בדפי האתר השונים.
ניתן ליצור, למחוק או לערוך יחידות תוכן לפי הצורך.
ליצירת יחידת תוכן חדשה, בחר בקטגוריה ניהול אתר בסייר
בחר בתת קטגוריה פריטי אתר
להצגת רשימת יחידות התוכן הקיימות
, בחר בתת  קטגוריה ‏יחידות תוכן.
מסך יחידות תוכן יוצג לפניך:
 
 
לחץ על     .
חלון יחידת תוכן חדשה יוצג לפניך:

חלון יחידת תוכן חדשה יוצג לפניך:

 


7.1.1

מבנה חלון יחידת תוכן חדשה
בחלון זה ניתן לעדכן את כל המידע שתכיל יחידת התוכן.
 
 
 

7.1.1.1

חוצץ  כללי הגדר את הפרטים הכלליים של יחידת התוכן.

הזן את השדות הבאים:

שדה

תאור

שם

שם יחידת התוכן

קוד פריט

מספר חד חד ערכי המאפיין את הפריט

תאריך

תאריך שיופיע בעמוד האינטרנט לידי יחידת התוכן

תאור

הטקסט שיוצג באתר תחת יחידת התוכן

אזור הטיפול בתמונה

להוסיף הפניה לטיפול בתמונה

הצג באינטרנט

הצגת יחידת התוכן באתר. אם התיבה אינה מסומנת הטקסט של יחידת תוכן זו לא יוצג כלל

הצג דף פרטים נוספים

סימון תיבה זו יציג את המידע בפורמט תקציר (המידע בחוצץ הכללי( הקישור למידע נוסף מתווסף אוטומאטית בסוף הטקסט. לחיצה על כפתור זה תפתח את יחידת התוכן בפורמט מורחב, הכולל את הטקסט מחוצץ כללי ומחוצץ תאור מורחב .

תבנית

הגדרת אופן ההצגה והעיצוב של יחידת התוכן בעמוד, מיקום בדף והגדרות העיצוב והתצוגה הרלוונטיים.


7.1.2 חוצץ תאור מורחב

הכנס מידע נוסף שברצונך להציג בפני הלקוח. במידה ובחרת באפשרות הצג דף פרטים נוספים בחוצץ  כללי, הקישור למידע נוסף מתווסף אוטומאטית בסוף הטקסט של יחידת התוכן, המוצג בעמוד האתר. לחיצה על כפתור זה תפתח את יחידת התוכן במתכונת המורחבת שלה, הכוללת את הטקסט משני חוצצים.
מבנה מסך:
 

7.1.3 חוצץ שדות נוספים

השימוש בחוצץ שדות נוספים מותנה בתבנית העיצוב שבה משתמשים. 
חוצץ זה מיועד  לממשק נוסף בין העיצוב למנהל התוכן, והשימוש בו נעשה בהתאם לצרכי העיצוב בתבנית (מאפשר הוספת מידע דינאמי בעיצוב).
 
 
 

להוספת שדות, לחץ על  
בחר את סוג הקישור הרצוי והפריט הרצוי.
הפריט שנבחר יופיע בדף במקומות שהוקצו לכך מראש בתבנית. 

לסיום, לחץ על 
להסבר על חוצץ פריטים משלימים ראה מודול פריטים משלימים
להסבר על חוצץ פריטים מאפיינים ראה מודול מאפיינים
להסבר על חוצץ פריטים הרשאות  ראה מודול הרשאות
להסבר על חוצץ פריטים אקסטרא נט ראה מודול אקסטרא-נט


 

 
 

7.2 רכיבים

רכיבים הינם יחידות מוגדרות מראש בעיצוב, ואינן ניתנות לעריכת מנהל התוכן (בניגוד ליחידות תוכן ומוצרים) לדוגמה: טפסים מהסוג צור קשר או רכיב המסייע בעיצוב התצוגה כמו מפריד או מקבע תפריט מוצרים.
ניתן ליצור רכיב חדש בשני דרכים:
תחת חלון פריטי האתר –   ניתן ליצור את פריט האתר מבלי לבחור לו תבנית תצוגה
בעץ האתר, תחת לקטגוריה מסיימת -  ניתן ליצור את פריט האתר ולשייך לו תבנית תצוגה

7.2.1 ליצירת רכיב במאגר פריטי האתר

בחר בקטגוריה ‏פריטי האתר מהסייר
בחר בתת קטגוריה רכיבים.
חלון רכיבים קיימים יוצג בצדו השמאלי של החלון:
 
פרוט סרגל הכלים:
 

לחצן

תאור

לחץ ליצירת רכיב חדש.
חלון פריט תבנית חדש יוצג לפניך:


הזן את השדות הבאים:

לחצן

תאור

שם הזן את שם הרכיב
תאור הזן בטקסט חופשי
הצג באינטרנט סמן או הסר סימון של אפשרות זו כדי לקבוע אם תבנית עיצוב זו תהיה זמינה באתר

יצוא לפורמטים שונים
חיפוש רכיב לפי מאפיינים או קריטריונים מסויימים

חיפוש מתקדם


לשמירת פריט תבנית העיצוב, לחץ על 
 
 
 
 

7.2.2 רכיבים: מפריד ומקבע

מרכיבים המסייעים לארגן את תצוגת יחידות התוכן ופריטים אחרים בשטח הראשי והמשני של דף האינטרנט:
מפריד - הינו קו אופקי דמיוני המפריד בין יחידות תוכן/פריטים אחרים ומציג אותם כיחידות נפרדות בדף. יחידות תוכן (כולל נגללות) ללא קו מפריד -  תופענה ברצף באותה מסגרת
יחידות תוכן בעלות אופי זהה עם קו מפריד -  תוצגנה כל אחת במסגרת נפרדת. 
בשטח הראשי של דף האינטרנט - מעביר בקטגוריה את הפריטים המוצבים מתחתיו לשורה הבאה בתצוגה
בשטח המשני של דף האינטרנט -  גורם לפריט המוצב מתחתיו להופיע במסגרת נפרדת משל עצמו.
מקבע - מכניס תפריט הנגזר מתת הקטגוריות המופיעות בקטגוריה שהוגדרה, לשטח המשני של העמוד, הממוקם בהתאם למיקום בתבנית האתר (בכפוף לתבנית עיצוב האתר). 
 
 
להוספת מקבע/מפריד, בחר בקטגוריה הרצויה.
 
להוספת מקבע/ מפריד: לחץ על  
בחר באפשרות - רכיב חדש  
בחר בתבנית עיצוב מקבע/מפריד
המקבע/מפריד מתווסף לדף.
גרור את המקבע/מפריד למקום הרצוי ברשימת הפריטים שבקטגוריה.
לבדיקת תוצאת פעולתך, הפעל את הפונקציה צפייה מקדימה.
 

 

7.2.3 טופס יצירת קשר

טופס המשמש לרישום פרטי הלקוח ברשומות החברה, ומאפשר ללקוח ליצור קשר עם מנהלי האתר בכל נושא שהוא.
הטופס מופיע באתר כקישור בשם צור קשר הניתן להפעלה על ידי הלקוח והפותח טופס לרישום פרטים.
לאחר מילוי הטופס, יישלחו הפרטים לכתובת דוא"ל,
כפי שמופיע בהגדרות -> הגדרות האתר -> תוכן ופרטי חברה.
ליצירת טופס יצירת קשר, בחר בקטגוריה ניהול אתר‏  - בסייר
בחר בתת קטגוריה רכיבים.
רשימת פריטי תבניות העיצוב הקיימים תוצג לפניך:
גרור את רכיב צור קשר אל דף הבית.
לחץ פעמיים על רכיב צור קשר שגררת לדף הבית.
חלון פריט העיצוב יוצג לפניך.
לאחר הוספת הרכיב לקטגוריה, יתווסף אזור תבנית המאפשר בחירת תבנית צור קשר.

7.3 מוצרים

ליצירת מוצר חדש, בחר בקטגוריה ניהול אתר בסייר
בחר בתת קטגוריה פריטי אתר
להצגת רשימת המוצרים הקיימים
, בחר בתת  קטגוריה מוצרים.
מסך מוצרים יוצג לפניך:
 
לחץ על  .
חלון מוצר חדש יוצג לפניך:
 
 
 


7.3.1 מבנה חלון מוצר חדש

בחלון זה ניתן לעדכן את כל המידע אודות המוצר.

7.3.2 חוצץ כללי

הגדר את הפרטים הכלליים של המוצר:
 
 
הזן את השדות הבאים:
 

לחצן

תאור

שם  המוצר שם המוצר
קוד מוצר מספר חד חד ערכי של שמאפיין את המוצר
תאריך תאריך שיופיע בעמוד האינטרנט לידי יחידת התוכן
תאור הטקסט שיוצג באתר תחת המוצר
אזור הטיפול בתמונה ראה פרק טיפול בתמונה
הצג באינטרנט הצגת מוצר באתר. אם התיבה אינה מסומנת, המוצר לא יוצג כלל
הצג דף פרטים נוספים תצוגה בפורמט תקציר, ראה פירוט בעמ' 47
אפשר הוספה לסל הקניות מאפשר לגולש להוסיף את המוצר לסל הקניות שלו
מחיר קניה מחיר עלות המוצר (לשימוש פנימי)
מחיר שוק מחיר המוצר בשוק
מחיר מכירה

המחיר שבו המוצר מוצע למכירה באתר

מחיר שוק מחיר המוצר בשוק
מחיר מכירה
המחיר שבו המוצר מוצע למכירה באתר

כיתוב מחיר

כמות מס' היחידות שיש במלאי מהמוצר
זמן משלוח מס' הימים המקסימלי למשלוח

הערות

יצרן יצרן המוצר
תאריך תאריך עדכון המוצר באתר

להסבר על חוצץ פריטים משלימים מודול פריטים משלימים
להסבר על חוצץ פריטים מכירות קבוצתיות ראה מודול מכירות קבוצתיות

 
 

7.3.3 חוצץ מחירים מיוחדים

חוצץ מחירים מיוחדים מיועד לניהול מבצעים המוגבלים בכמות היחידות או בזמן.
 
 
על מנת להוסיף מבצע לחץ על 
הזן את הפרטים בחלון מחירים מיוחדים,
ניתן להגביל את המחיר לתקופת זמן
או לפי כמות פריטים או שניהם
 


פרויקטים - 01 - בורד

פרויקטים
קבוצת פיונט מובילה עשרות פרויקטים באינטרנט וטכנולוגיות מידע, המשלבים את מגוון היכולות ומביאים לידי ביטוי את העוצמה המקצועית של פיונט - תכנון, עיצוב, טכנולוגיה, תוכן, שיווק ופרסום 

צור איתנו קשר
* שם מלא:
* טלפון:
* דוא"ל:
* סיבת הפנייה:
Pionet